steg3.se – Allt du behöver veta om andlighet och religion

Religionsfrihet

En enkel förklaring till vad religionsfrihet betyder är att alla personer har rätten att välja vilken religion som de vill, eller inte vill, följa. Det går även att säga att religionsfrihet är en sorts mänsklig rättighet. Det är en frihet som ska skydda människor oavsett vilken tro de har eller inte har. Religionsfrihet kallas ibland för religions- och trosfriheten och den går att beskriva på ett antal olika sätt.

Religionsfriheten säger att alla personer ska ha friheten till att byta, lämna, och välja sin religion eller övertygelse. Alla personer har rätten att utöva den religion de vill, eller inte någon alls. Ingen person ska bli tvingad till en viss religion, det är förbjudet för andra att diskriminera personer beroende på vilken tro de har. Det finns dock även en punkt som säger att alla föräldrar kan välja vilken tro deras barn bör följa, detta är punkten som kan skapa en del problem.

Religionsfrihet i världen

Hur religionsfriheten ser ut i världen varierar en hel del i olika länder. Länderna där religionsfriheten är obegränsad är endast ett fåtal. Länderna som har religionsfrihet med begränsningar har statliga restriktioner.

Det är inte helt klart när religionsfriheten uppstod. Det sägs dock att det dök upp år 380 i romerska riket. Anledningen till att man tror att religionsfriheten har funnits sedan dess beror på att Kejsare Theodosius I avskaffade religionsfriheten till en förmån för Kristendomen. Det finns en del olika åsikter som beskriver när i tiden religionsfriheten grundades och hur det spreds över världen. I Sverige är dock religionsfriheten enklare att förklara.

Religionsfrihet i Sverige

Innan 1860-talet var religionsfrihet någonting som få hade hört talas om här i Sverige. Sveriges befolkning var på den här tiden med i Svenska Kyrkan. Det var först år 1952 som religionsfriheten infördes fullständigt i landet. Då blev det lagligt för alla att gå ur Kyrkan om de hade en annan tro. Idag är Sverige ett av de länder med full frihet då det kommer till religion.

På 1950-talet när religionsfrihetslagen kom till och folket fick rätten att välja att gå ur kyrkan fanns det ett krav. Det kravet vara att alla som valde att lämna kyrkan var tvungna att bli medlem i ett av de andra samråden. När det pratas om religionsfrihet idag brukar det oftast hänvisas till Regeringsformen. Det är ett rätt komplicerat ämne med ett flertal punkter som varierar i olika länder. De flesta av länderna som har någon typ av religionsfrihet har inte full frihet.