steg3.se – Allt du behöver veta om andlighet och religion

Religion i Sverige

Sverige har väldigt länge ansetts vara ett helt kristet land. Det är dessutom Kristendomen som har störst antal anhängare här i Sverige. Det trossamfund med flest deltagare är idag Svenska Kyrkan. Runt 6,5 miljoner personer anses vara anhängare. Efter Svenska Kyrkan är det ortodoxa samfund som har flest anhängare, dessa samfund anses dock vara en del av Kristendomen. Det är dock ett stort glapp mellan plats ett och två med antal anhängare, eller medlemmar. Det sägs att de ortodoxa samfunden har cirka 140 000 medlemmar.

Trots att Svenska Kyrkan sägs ha över 6 miljoner medlemmar här i Sverige sägs det att de regelbundna deltagarna är endast runt 2 % av alla medlemmar. De frikyrkliga samfunden sägs ha fler besökare varje söndag jämfört med Svenska Kyrkan trots att antalet anhängare är mycket mindre. Den Svenska staten och kyrkan skiljdes åt år 2000. Det var även då som en lag om Svenska Kyrkan kom i kraft. Denna lagen beskriver att statschefen i Sverige måste tillhöra den Svenska Kyrkan. Den säger även att kyrkan måste driva en rikstäckande verksamhet samt alltid vara demokratiskt uppbyggd.

Mellan 45 till 85 % av befolkningen i Sverige anses vara agnostiker, ateister eller icke-troende, enligt olika religionssociologiska undersökningar, trots att det sägs att cirka 60 % av landets befolkning är med i Svenska Kyrkan. Sverige är därför ett av världens länder som är allra mest sekulariserat. Det har gjorts ett antal undersökningar som visar att flera av Sveriges invånare tror mer på olika andliga ting, men de tror inte på den kristna världsbilden. Anledningen till varför så många är medlem i Svenska Kyrkan beror främst på att de flesta föddes in som medlem.