steg3.se – Allt du behöver veta om andlighet och religion

IVF och religion

Det kan tyckas finnas en uppenbar motsägelse mellan religiös övertygelse och provrörsbehandling. Allt liv som uppstår är väl Guds skapelse oavsett hur själva processen gick till? Svaret på den frågan varierar dock och beror på vilken religion det hela handlar om. I de flesta religiösa texter är det dock mycket positivt för människor att föröka sig. Det finns inget problem alls med att olika tekniker finns för att hjälpa barnlösa par att få barn.

Det hela kan dock bero på att själva IVF-tekniken och kliniker som Nordic IVF och deras sajt nordicivf.se inte fanns när de religiösa texterna skrevs ned. Teologer inom såväl kristendom som islam, judendom, hinduism och buddhism ägnar sig dock åt att hitta svar om till exempel surrogatmoderskap i de heliga skrifterna. Det är egentligen bara den katolska kyrkan som har uttalat en negativ inställning till provrörsbefruktning. Den som har en stark barnlängtan kan dock vända sig till fertilitetskliniken Nordic IVF på nordicivf.se och läsa mer om olika behandlingar och alternativ. Kliniken finns i Stockholm, Göteborg och Malmö och erbjuder en rad olika tjänster för barnlösa som till exempel fertilitetsutredningar, insemination, äggdonation och en hel del annat. Som patient kan du också få tillgång till ovärderligt samtalsstöd där du också kan lyfta dina tankar om IVF och religion.

Ta saken i egna händer

För den troende finns det oftast ingen motsättning alls mellan längtan efter barn, barnlöshet och den religiösa övertygelsen. Uppmaningen att föröka sig och bidra till att mänskligheten växer är ett positivt budskap i de flesta av världens religioner. Kristendomen överlag räknar olika medicinska insatser vid barnlöshet som en positiv möjlighet och en del av Guds skapande.

I det sekulära samhället finns det inga motsättningar överhuvudtaget mellan provrörsbefruktning och religion. Det ses som en fantastisk möjlighet att kunna få hjälp med ofrivillig barnlöshet, som ofta är mycket smärtsam och påverkar livskvaliteten negativt. Det är snarare en efterlängtad möjlighet att kunna ta saken i egna händer och använda medicinsk teknik som en hjälpande hand in i föräldraskapet.