steg3.se – Allt du behöver veta om andlighet och religion

Religion i USA

USA har en hög religionstillhörighet jämfört med andra industrialiserade länder. De allra flesta människor i landet säger att de har en viss religiös tro som är väldigt viktig för de själva. USA har en religionskultur som innefattar flera religiösa inriktningar, både asiatiska och abrahamitiska religioner.

USAs tidiga religiösa element

Religionskulturen i USA har sedan början kännetecknas av olika religioner som sedan samexisterat. Innan USA koloniserades av européerna fanns det flera religiösa trosinriktningar inom bland annat indianstammarna. När européerna kom tog de med sig en rad olika personer med olika religioner, bland annat katoliker, protestanter, anglikaner och judar. Dessa religioner hjälpte sedan att forma samhället i USA.

Religionen idag

De allra flesta amerikaner tillhör i dag någon typ av religion. De så kallade abrahamitiska religionerna har flest antal anhängare, cirka 73,7 % av alla amerikaner identifierar sig som kristen, 2,1 % judar och 0,8 % muslimer. Det var under 1800-talet som de asiatiska religionerna började dyka upp i landet och de har idag en hel del anhängare. Det sägs att runt 1 % av USAs befolkning tillhör hinduismen och lika många buddhismen. Runt 18 % säger att de inte tillhör någon religion.